KORPS ER KULT!

Grunerløkka skoles musikkoprps

Vil du bli med i korpset? Kom på rekrutteringsmøte torsdag 6. juni 2024 kl 18 i Bessa

Hvorfor spille i korps?

Grünerløkka skoles musikkorps har som målsetting å gi barn og unge i Grünerløkka skolekrets et godt fritids- og musikktilbud. I tillegg er det en målsetting å ivareta skolens og bydelens tradisjonelle 17. maifeiring. Formålet til korpset er å fremme interesse for og utøvelse av musikk blant medlemmene, samt medvirke til utvikling av sunne interesser og godt vennskap.

Det å spille et instrument gir stor glede både for en selv og andre. Vi holder konserter, drar på turer, er på seminar – og når det er vår, marsjerer vi i gatene rundt skolen. På 17. mai spiller vi for skolen vår og i barnetoget. Vi spiller mye forskjellig musikk, som bhangra, New Orleans, Balkan, samba, salsa, funk og afrikansk. Vi er kjempeheldige som har en veldig dyktig og engasjert dirigent, og instruktørene våre er blant Norges flinkeste musikere på sitt instrument.

Bli med i korpset?

Vi ønsker oss nye aspiranter, og har aspirantopptak blant de som starter i 3. klasse og oppover, hver høst.

Du kan lese mer og fylle ut påmeldingsskjema her.

Har du et spilleoppdrag til oss?

Vi tar gjerne betalte spilleoppdrag, små og store, for siden vi har utgifter både til dirigenter, instruktører og noter har vi ikke råd til å gjøre det gratis. Send oss gjerne en forespørsel, så kan vi se hva vi får til.

Send forespørsel

Probably the best

LOPPIS

in the world

Om høsten og om våren arrangerer vi loppemarked. Alle foresatte plikter å delta på loppemarkeder og aktiviteter for å skaffe inntekter til korpset.

Mer om loppemarkedet kan du lese her.


Årets høydepunkter

Vår

Seminar
En hel helg med spilleglede, som avsluttes med konsert.

17. mai
Årets desiderte høydepunkt.
Alt om 17. mai 2024 finner du her.

Korpstur
Kort tur eller lang, det skjer som regel i midten av juni.

Høst

Elvelangs
Korpset spiller ofte på Elvelangs i september.

Høstkonsert
Vi arrangerer ofte et seminar eller en høstkonsert i løpet av høsten, gjerne i sammenheng med en halloweenfeiring.

Vinter

Julekonsert
Korpset holder julekonsert i Paulus kirke.

Årsmøte
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Her velges styret for ett år av gangen.

Huskonsert
Eventuell huskonsert avholdes i februar/mars.

Kontakt oss

E-post: post@grunerkorps.no.

Dirigent: Cindy Franke, tlf. 936 17 478, e-post: dirigent@grunerkorps.no.

Loppemarked: loppis@grunerkorps.no.

Styreleder: Erik Syvertsen, tlf. 997 97 447, styreleder@grunerkorps.no.

Kasserer/økonomi/fakturaer eller spørsmål om kontingent: kasserer@grunerkorps.no.

Spørsmål om uniformer: uniform@grunerkorps.no.

Korpstur: korpstur@grunerkorps.no.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA