Kalender

Årets høydepunkter

Vår

Seminar
En hel helg med spilleglede, som avsluttes med konsert.

17. mai
Årets desiderte høydepunkt.

Korpstur
Kort tur eller lang, det skjer som regel i midten av juni.

Høst

Elvelangs
Korpset spiller ofte på Elvelangs i september.

Høstkonsert
Vi arrangerer ofte et seminar eller en høstkonsert i løpet av høsten, gjerne i sammenheng med en halloweenfeiring.

Vinter

Julekonsert
Korpset holder julekonsert i Paulus kirke.

Årsmøte
Årsmøtet avholdes innen utgangen av februar hvert år. Her velges styret for ett år av gangen.

Huskonsert
Eventuell huskonsert avholdes i februar/mars.

Kalender